понедељак, 21. фебруар 2011.

Moje Pare - Moje znanje

Poštovani sadašnji i budući studenti, ovo je grupa sa kojom ćemo zajedno uz pomoć svih građana, pokušati da nateramo vlast da donese izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojim bi se predvidelo pravo zaposlenih studenata, postdiplomaca, i drugih zaposlenih koji se doškolovavajun na ODBITAK POREZA NA DOHODAK ( PLATU ) u korist ŠKOLARINE, DOMA, MENZE, i sl.
Takođe potrebne su izmene i dopune Zakona o porezu na lični dohodak kojim se to pravo ostvaruje.

Po najnovijim rezultatima Zavoda za statistiku prosečna bruto plata u Srbiji je  54 948 dinara. Na nju se plaća porez na dohodak u visini od 12%, što iznosi 6 593 dinara mesečno ili 79 125 dinara godišnje.
Prosečna cena školarina u Srbiji je oko 100 000 dinara.

TO ZNAČI DA SE ZA PROSEČAN POREZ NA DOHODAK, MOŽE PLATITI U PROSEKU 80% CENE ŠKOLARINE.

Studenti, koji rade i studiraju su dvostruko korisni za državu i društvo a pritom DVOSTRUKO OPOREZOVANI, i porezom i školarinom.